AVANSERT
Tekst

Meditasjon for å rense karma fra elektromagnetiske feltet!

2 Leksjoner Øvet

Denne meditasjonen renser karma fra fortiden din som er lagret i det elektromagnetiske feltet ditt. All karma og dine tidligere opplevelser, erfaringer, reaksjoner og følelser blir lagret i aurafeltet ditt. Dette kalles Akashik Records. 

Karma er først og fremst dine egne tendenser i forhold til væremåten din. Det er konteksten bak situasjonen og ikke selve situasjonen som avgjør den karmiske syklusen. Det er måten du oppfatter situasjonen på og måten du velger å håndtere den på som avgjør hvilke karma du har. Gjentatte handlinger fra samme bevissthetsnivå kan skape tendenser og vaner som gjør at livet ditt går i sirkel, hvor du tiltrekker deg samme type situasjoner og mennesker om og om igjen. 

For å bryte den karmiske syklusen, må du vende fokuset til aurafeltet ditt.  Meditasjonen vil også styrke intuisjonen og balansere hele chakrasystemet!

Se introduksjonsvideoen på neste side og start meditasjonen nå! 

Learn more

Kurs struktur

FOR MEDLEMMER

Meditasjon (VIDEO)

Pen
>