Vilkår

Vilkår

1. Påmelding og registrering

Kundalini Yoga Online (gruppetimer): For å få tilgang til online timer må du kontakte meg for registrering, uansett om det er prøvetime eller klippekort. All påmelding og avregistrering må skje 24 timer før start da vi har begrensende plasser. Avlyser du for sent, vil du blir belastet med full beløp for timen (eventuelt ett klipp fra klippekortet, men du vil få muligheten til å få tilgang til dagens time på video).

Privattimer Online: Påmelding skjer etter samtale.

2. Kjøpsbetingelser

Alle kjøp er bindende. Aldersgrense for kjøp er 18 år.

3. Priser og betaling.

Prisene varierer etter hva slags tjenester du velger å kjøpe, antall timer du ønsker å delta i og klassens lengde. Online kurs er billigere enn ordinære timer, og vurderes på samme måte.

Kundalini Yoga Online: Klippekort for Kundalini Yoga Online skal betales senerest 24 timer før start. På denne måten reserverer du deg plass.
Klippekortene refunderes ikke, kan ikke bli satt på vent, eller gis bort til noen andre. Klippekortet aktiveres fra kjøpsdato.

Alle Online Privattimer skal betales innen en uke etter uforpliktet samtale, for at jobben skal settes i gang. Når betaling mottas, kontakter jeg deg for videre oppfølgning og planlegging.

4. Registrering, avmelding og refusjon

Dersom du har kjøpt klippekort, og klarer ikke å bruke det opp før utløpsdato (3-6 måneder gyldighet), foreligger det ingen refusjon, med mindre det foreligger særskilte grunner for dette. Du vil i så fall bli belastet med kr. 200,- i administrasjonsgebyr og du kan da hvis du vil overføre timene dine til neste gang. Egne regler gjelder ved ulike tilbud og promoteringer.

Dersom du betaler for en Online Privattime, men kan ikke holde avtalen, refunderer vi pengene tilbake 100%, eller lager ny avtale dersom du sier i fra 24t før oppstart. Hvis du ikke sier i fra 24 timer før, blir du belastet med purregebyr. Hvis du kommer mer enn 15min for sent til timen, blir timen avlyst og du vil bli belastet med purregebyr.

For alle online klasser: Hvis vi av spesielle årsaker får store problemer med Internett-tilkobling (som er ute av vår kontroll), vil jeg enten refundere pengene for timen eller sette deg opp på en ny time. Du er selv ansvarlig for å ha en god nok internettforbindelse. Hvis nedbrytningen skjer på grunn av dårlig forbindelse på ditt sted, vil ingen refusjon bli gitt.

5. Endringer og avlyste kurs

Dersom det oppstår noe som gjør at kursene som du har meldt deg på blir endret på eller avlyst, får deltagerne beskjed via mail og/eller sms. Akaal Yoga forbeholder seg retten til å kansellere eller endre bestilte tjenester når som helst, uansett årsak. De som allerede har betalt, får refundert sin avgift eller blir reskedulert.

6. Rettigheter til bruk av bilder og filmopptak

Deltagerne samtykker til at dersom Akaal Yoga foretar foto-/videoopptak så kan dette brukes i reklame- og annen markedsføringssammenheng uten videre innhenting av tillatelse fra deltagerne.

Deltagere på Akaal Yoga kurs har ikke anledning til å foreta foto-/videoopptak under timen uten spesiell tillatelse.

7. Retten til å fjerne eller nekte innhold

Akaal Yoga har rett til å fjerne eller nekte ethvert innhold som etter vår vurdering, ikke er i samsvar med disse vilkårene og eventuelle andre regler for bruker oppførsel vårt webområde står for, eller på annen måte er skadelig, forkastelig, ydmykende eller unøyaktig.

I tillegg samtykker du i at vi vil samarbeide fullt ut med undersøkelser av brudd på systemer eller nettverkssikkerhet på andre nettsteder, inkludert samarbeid med politimyndigheter i å undersøke mistanke om straffbare brudd. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser det ovennevnte kan medføre.

Ansvarsfraskrivelse

9. Livsstil og tips

Kundalini Yoga og livsstil tips har hjulpet millioner av mennesker, men de er ikke ment som medisinske råd, konsultasjon, terapi eller noen form for behandling, heller er det ikke medisinsk, mental, fysisk eller spirituell diagnose. Dette er gammel yoga visdom og hensikten her er kun å bidra til å gi informasjon og opplysning. Ta kontakt med profesjonell helselege dersom du har behov for det.

10. Øvelser

Engasjement i enhver fysisk bevegelse, øvelser eller yoga gjøres på egen risiko. Du påtar deg all risiko og alt ansvar for skade, sykdom, skade på deg selv eller dine eiendeler som kan oppstå.

Alltid søk råd hos en profesjonell ekspert, eller lege før du begynner dersom du er i tvil. Informasjonen som presenteres her er ikke ment som diagnose, behandling, kur, eller erstatning for forsvarlig medisinsk behandling. De fordelene som er knyttet til praktisering av yoga vil variere fra person til person. Det beste resultatet oppnås ved å utøve sunn fornuft og kroppsbevissthet i praksis av Kundalini yoga og meditasjon, og supplere det sammen med et sunt kosthold og livsstil.

11. Yogic Oppskrifter

Mange av oppskriftene kommer fra gammel yoga tradisjon, og mange av dem inneholder potente urter, planter og naturlig forekommende ingredienser som tradisjonelt har vært brukt til å støtte struktur og funksjon av menneskekroppen. Ingenting i denne teksten skal tolkes som medisinske råd. Sjekk alltid med din personlige lege eller lisensiert helsepersonell før du gjør noen betydelige endringer i kostholdet ditt, for å sikre at oppskrifter og ingredienser er aktuelle for din personlige helsetilstand og i samsvar med eventuelle medisiner du eventuelt tar.

12. Narkotika og reseptbelagte legemidler

“Narkotika og Kundalini Yoga passer ikke sammen.” – Yogi Bhajan.

Studenter advares aldri å praktisere Kundalini Yoga under påvirkning av alkohol eller reseptbelagte, og andre narkotiske stoffer. Studentene bør konsultere med sin lege om praktisering av yoga dersom du tar reseptbelagte legemidler.

>