AVANSERT
Tekst

INTRODUKSJON

Lesson 1

Dette er en veldig spennende Kundalini meditasjon som jobber med mange ting samtidig. Først og fremst er den rettet mot å rense karma fra fortiden din som er lagret i det elektromagnetiske feltet ditt. All karma og dine tidligere opplevelser, erfaringer, reaksjoner og følelser blir lagret i aurafeltet ditt. Dette kalles Akashik Records. 

Karma er først og fremst dine egne tendenser i forhold til væremåten din. Det er konteksten bak situasjonen og ikke selve situasjonen som avgjør den karmiske syklusen. Det er måten du oppfatter situasjonen på og måten du velger å håndtere den på som avgjør hvilke karma du har. Gjentatte handlinger fra samme bevissthetsnivå kan skape tendenser og vaner som gjør at livet ditt går i sirkel, hvor du tiltrekker deg samme type situasjoner og mennesker om og om igjen. For å bryte den karmiske syklusen, må du vende fokuset til aurafeltet ditt. 

Meditasjonen vil også styrke intuisjonen og balansere hele chakrasystemet!


Gå til neste leksjon for å starte meditasjonen >>

Pen
>