AVANSERT
Tekst

INTRODUKSJON

Lesson 1

Hvordan fungerer mantra Saa Taa Naa Maa?


Sa Ta Na Ma,  er en meget effektiv mantra meditasjon som ble anbefalt av Yogi Bhajan. Dette mantraet hjelper med å  danne kobling  med dine intuitive evner og den indre balansen. Mantraet fungerer effektivt på omstrukturering og rensing av underbevisstheten og kan løse opp traumaer, gamle atferdsmønstre og karmiske mønstre på elementært nivå. Dette er fordi dette mantraet (ved riktig bruk og chanting) kan få tilgang til elementene i sinnet hvor vaner oppstår. 

Dette mantraet er et Panj Shabad mantra som uttrykker de fem primære urlydene i universet (SSS. MMM. TTT. NNN og AAA.) Det er atom- eller Naad-formen av mantraet Sat Naam. 

 "S" er det uendelige, uten begynnelse og slutt, alt som noen gang var, er eller vil være. "T" er livet, eksistens og kreativitet som manifesterer seg fra uendelige. "N" er døden, endring og transformasjon av bevissthet.og "M" er gjenfødelse og oppstandelse. Den femte lyden er "A" som brukes til binde lydene sammen. Ved å chante dette mantraet korrekt kan du få dypere forståelse av livet og døden, eller syklusen for hele skapelsen.  Fra det uendelige skapes livet,  livet fører til døden og deretter gjenfødes bevisstheten igjen gjennom det uendelige.  Dette er syklusen av skapelsen som kan observeres i alt.  Det sies at SA TA NA MA er så kraftfullt at dets innvirkning på psyken vår er som å dele opp et atom.  


TIPS

  • Varm opp kroppen med en kort oppvarming eller en kort kriya før du starter denne meditasjonen. 
  • Start med å praktisere meditasjonen i 11 minutter og øk tiden til 33 minutter når du er klar.  Hold deg til tidene som er gitt, denne meditasjon skal ikke praktiseres i for eksempel 5 eller 10 minutter, enten 11 eller 33 min. 
  • Praktiser meditasjonen daglig i 40, 90 eller 120 dager i strekk for å oppleve en dypere og mer langvarig resultat.  
  • Du kan bruke meditasjonen ved behov når du føler deg overveldet av følelser eller opplever en indre uro du ikke helt klarer å identifisere. 
  • KILDE :  Jupiter Chakra Meditation/ Meditation to Heal From Childhood Trauma 

Har du spørsmål til meditasjonen?

Skriv de inn i kommentarfeltet under ↓


Pen
>