Kundalini Yoga
Dele
Foto hva er hjertechakra akaal yoga

Alt du trenger å vite om Hjertechakra

Basics..

Hjertechakra (Anataha chakra) har sin opprinnelige plassering bak hjertet vårt. Den ligger såvel foran brystet som bak i mellom skulderbladene våres. Den korresponderer med den fysiske kroppen vår og er ansvarlig for funksjon av hjerte, lunger, brissel kjertelen, immunsystemet, sirkulsjonssystemet og blodtrykk. Sykdommer relatert til disse områdene kan derfor være forbudet med ubalanse i hjertesenteret. Vi vet også at hjerte vår er en av de aller viktigste organene vi har, det danner livsgrunnlaget og er roten til at prana(livsenergien) kan entre gjennom oss. Dette er ett av de mest kraftfulle senterne vi har, og blir ofte referert til som setet av sjelens bevissthet.

Hver chakra er også forbundet med ett element og en farge. Hvert element kan uvikle seg til å jobbe for deg eller til å jobbe i mot deg, alt ut i fra hvor bevisst du er i forhold til de valgene du tar i livet ditt. Elementet for hjerte chakraen er luft og fargen er grønn eller rosa. Så hva vil det si?

De fem elementene

Hvis du tenker litt over hva som omringer deg akkurat nå der du sitter og du tenker på det i form av de fem hovedelementene som livsenergien utrykker seg gjennom, jord, vann, ild, luft og eter, så vil du fort se at alle disse er sterk tilstedeværende hele tiden. Du er helt klart omringet av jord, den solide, faste tunge jorden som du går og bygger fundamentet fra, samme som bein og skjelettet ditt bærer resten av kroppen. På samme måte er du helt klart omringet av vann, du består av 70% flytende væske. Ild er solen rundt deg, varmen rundt deg, tranformasjon og din fordøyelse. Luft er det som sørger som for at du lever, luft er bevegelse, det får ting til å bevege seg. Eter er rom hvor alt annet eksisterer. Det er ett medium som livet flyter gjennom. Så alle disse tingene er sterk tilstede rundt deg og like mye i deg! Alt i naturen er skapt gjennom disse elementene. Du er skapt ved hjelp av disse elementene. Vi snakker om en intelligens for hvordan alt ble til lenge før jeg og du var her. Det er en lov om den universielle eksistensen. Hvis du bevisst begynner å legge merke til det, vil du observere hvordan disse elementene kommer til utrykk i deg selv, i din egen organisme. Etter hvert som bevisstheten din utvikler seg, vil du lære deg å meste disse.

Hvis vi ser litt overfladisk på de tre første elementene, jord, vann og ild som forbundet sammen med de tre første chakraene våre, vil vi fort se at det er fysiske elementer som vi faktisk kan føle og ta på. Fokuset til disse tre er å jorde deg, gjøre deg selvsikker, solid, kreativ og full av viljestyrke. Når dette fundamentet er på plass, først da vil du ha muligheten til å løfte denne energien opp til hjertesenteret og åpne det opp. Så vi trenger en solid nedre trekant for å treffe elementet luft!
Luft er det første elementet av de fire som begynner å bli mer og mer subtilt. Vi kan ikke se luft, men vi vet vi trenger den. Vi kan se den komme til utrykk ved hjelp av andre ting, for eksempel av at det treffer vannet og skapet bølger, eller trærne blåser og vi kan da legge merke til dens intensitet. Så luft er det elementet som tar oss inn i en mer subtil verden og åpner oss opp for den delen av oss selv som vi ikke kan se eller ta på, men som vi vet er der. For eksempel sjelen vår. Det er nå vi først begynner å åpne opp bevisstheten vår for noe annet enn overlevelse og åpner opp for en dypere forståese av Selvet . Det er akkurat her vi finner den perfekte balansen mellom himmel og jord og mellom det solide og det uendelige.

Den perfekte balansen

Det er viktig for oss å forstå balansen av hjertesenteret, slik at vi vet hvorfor vi føler de tingene vi gjør og hvordan vi kan transformere det til de mest optimale frekvensene.

Når hjertet er i perfekt balanse er vi fylt av flyten av medfølelse og forståelse og har ikke vansker med å tilgi andre eller oss selv. Vi er ikke redde for å snakke sannheten rett ut fra hjertet vårt. Vi åpner oss opp for livet og er ikke redde for å slippe mulighetene til. Det betyr ikke at vi slipper inn hva som helst hele tiden, det betyr at vi vet nøyaktig hvordan vi skal slippe inn alle de ulike relasjonene på en hensiktsmessig måte. Vi er selvsikre og har full tillit til livet, til oss selv. Vi er i full aksept med hvem vi er og hva vi gjør her og hvorfor ting fungerer som de gjør. Vi er i ett med naturens bevissthet. Vi føler oss inkludert, vi føler oss en del av livet, en del av hverandre, en del av alt skapelse. Vi er fylt av den uendelige kjærligheten og kan se den i alt og alle.

Allikevel for de fleste av oss føles dette ukjent ut. Vanligvis er det lettere å relate oss selv til følelser som usikkerhet, sjalusi, ensomhet, sorg, at man føler seg eksludert fra samfunnet eller universet, eller at vi sørger over noen vi har mistet og savner de dypt, noe som ikke tillater oss å gå videre og åpne oss opp for nye muligheter. Kanskje vi har vært borti følelsen av frykten for å bli avvist, så vi har heller passet på å avvise først, i form av sikkerhet og komfort. Alt dette er tegn på en underaktiv hjertechakra. Chakraen kan også bli overaktiv og da har vi en tendens til å være oversympatiske, eller avhenge for mye av andre og klenge i frykt for å miste eller gi slipp. Vi blir lett såret, er overfølsomme, og har en tendeds til hjelper syndromen; vi ønsker å hjelpe hele verden når ingen ber oss og vi sliter veldig med dårlig samvittighet når vi får help av andre.

Alt dette er veldig enkelt å fikse hvis vi er kjent med yogisk filosofi og vitenskapen om den grunnleggende energien, som Yogi Bhajan ofte refererte til som G.O.D – genererende, organiserende, ødeleggende (destroying) kraft, noe vi absolutt vil snakke mer om senere.
Kundalini yoga til ett ypperlig teknologi til å jorde energien i hertesenteret og åpne oss opp for flyten av uendelig kjærlighet, lykke og god fysisk helse. Teknologiene av kriyaene fungerer på en måte hvor vi fjerner alle mulige blokkeringer skapt av egoet vårt, alle gamle vaner som ikke lenger tjener oss og utvider perspektivet vårt, slik at vi kan åpne oss selv opp for å oppdage hvor lykkelige vi egentlig er ment for å være.

>