Kundalini Yoga
Dele
Foto betydningen av anahata Akaal Yoga

Betydningen av Anahata Chakra

Anahata Chakra – hva det betyr?

Den fjerde chakraen vår er kalt for Anahata. Dette er ett magisk ord som har en dyp betyning. Anahata betyr det som er løst, det som verken har en begynnelse eller en ende. Det er en frekvens eller vibrasjon av livsenergien som vibrerer den uendelige hjerterytmen av all skapelse.
Den er ubegrenset og er ikke avhengig av noe eller noen andre for å eksistere. Den er komplett.

Det å befinne seg i en tilstand av Anahat er en opplevelse hvor vi går utover ego sinnet vårt og begynner å se det store bilde i alt. Vi slutter å definere alt rundt oss som ting og noe fast og begrenset, og bare lar livet flyte fritt foran oss fra ett objekt til et annet , inn i kjernen av hverandre, hvor de blandes sammen og ender opp med å danne deg. Du ser helheten i alt, helhet i alt som er halvt, i alt som er dødt, i alt som puster. Du ser balansen i alt. Du er i stand til å sanse og føle alt og la alt være som det er, fordi det er perfekt, du er perfekt. Du ser perfeksjon i ufullkommenthet. Det er her jeg og du blir til vi! En følelse av inkludering og tilhørlighet.

Denne følelsen forekommer når du kommer i kontakt med din indre natur.

Den er ikke avhengig av en spesiell ting, person eller en spesiell øvelse, teknikk eller lignende. Du kan bringe det frem i deg selv når som helst, for det er tross alt din kropp, ditt sinn, dine følelser og din kjemi, og du er den som står bak dine egne opplevelser. Anahat er allerede innebygget i deg selv og du har allerede alt du trenger for å fylle deg selv med vibrasjonene av lykke og kjærlighet.

Dessverre så har ikke flesteparten av oss lært å produsere kjærlighet, være kjærlig. I stedet har vi bygget opp en misoppfattelse over hva kjærlighet er. Vi tror det skal være avhengig av noen eller noe, at det kommer kun enkelte ganger, at man må lete lenge for å finne det og holde fast på det så det ikke forsvinner. Så vi klenger og prøver å eie for å ikke miste. Det er derfor vi begynner å sette ulike grenser, vi krever ting av hverandre, vi blir enige om hva vi kan finne oss i og ikke, vi inngår kompromisser, gjerne gir opp ting vi elsker, gå med på noe vi ikke vil og gjerne definere utfallet hva skjer hvis vi ikke følger disse reglene.

Forhold

For meg høres det veldig ut som en kontrakt som du får når du starter i en ny jobb. Ulike lover, regler, begrensninger, belønninger, løfter om fremtidige utviklingsmuligheter og bonusordninger hvis du gjør det bra. På samme måte inngår vi kontrakt med hverandre, for å tilfredsstille ulike behov enten psykologisk, sosialt, fysisk, økonomisk, spirituelt eller emosjonelt sett. Så vi driver faktisk og lurer oss selv til å tro at forholdene vi gjør for bekvemmelighet, komfort og velvære er faktisk et kjærlighetsforhold . Det er ett forhold, det kan være ett suksessfullt forhold også! Bare la oss ikke blande kjærligheten inn i det. Anahata det er ikke ett kjærlighetsforhold, vi tror det er kjærlighet fordi vi av og til opplever sødmen av kjærlighet. Vi kan bruke en annen person til å stimulere denne følelsen i oss selv, og jo mer den personen gjør det, jo mer avhengig blir du, jo mer fryktfull og usikker blir du. Da kan vi jo stille oss ett spørsmål om ett forhold basert på frykt, begrensninger og forpliktelser i det hele tatt kan gjøre noen lykkelig

Det er absolutt ikke noe galt i bruke en annen person, eller en ting til å stimulere denne følelsen i deg, problemet er at ingen her i verden er 100% stabile og ingenting varer evig. Jo mer du avhenger av noe, jo vondere vil det gjøre å miste noe, jo mer såret og lukket kan du ende opp med å bli. Hvis du derimot lærer deg å konstant være i en kjærlig tilstand, er det ingen som kan ta det fra deg, følelsen forblir ubegrenset.

Kjærligheten er uendelig, men…

Så det er helt essensielt for oss å forstå forskjellen mellom de ulike forholdene så vi ikke lever i en løgn og blir forvirret over hvorfor ting ikke fungerte som vi hadde håpet på. Kjærligheten er uendelig, men med en gang vi snakker om betingelser, stiller spørsmål, har forventninger eller lager ett territorium, snakker vi om en transaksjon, ikke kjærlighet. Kjærlighet er en kvalitet , den er uten besittelse, eller slaveri an en annen person. Du kan veldig enkelt ha ett perfekt kjærlighetsforhold med livet selv. Så reflekter litt over det og observer forholdene rundt deg. Hvilke forhold befinner du og menneskene rundt deg i? Hvilke kvaliteter verdsettes i disse forholdene?

>